Z4 předání vysvědčení

Dobrý den, moji malíři!

Konec školy se blíží, proběhla porada učitelů,uzavřeli jsme známky.

Už žádný „úkol“ neposílám, jen doporučuji kreslit si stále podle vlastních nápadů do skicáků – ale to je pro správného výtvarníka bytostná potřeba a nemusí mu to nikdo ani připomínat J

Zkuste mi poslat ještě dokreslené pokojíčky, ať se nám sbírka zkompletuje. Teď ale nemám čas na kompletování galerie, takže to asi dodělám až v době ředitelského volna na úplném konci června.

Příští týden už si rozdáme vysvědčení. Protože ve čtvrtek musím být v Praze, domluvili jsme se s panem ředitelem a prezenčně docházejícími žáky (kterých je v naší skupině většina), že se na poslední výtvarku sejdeme ve středu 24. 6. ve stejném čase (16.00 - 18.25) a v rámci ní si ještě malinko zakreslíme, najdeme v šuplíku svoje výkresy, odprezentujeme své závěrečné projekty a rozdáme vysvědčení. Pokud by se na tuhle poslední hodinu chtěli k nám přidat i distanční žáci, je to možné, pokud budou mít s sebou vyplněné čestné prohlášení (viz web ZUŠ, nebo dám do přílohy). Pokud se k nám nebudou chtít připojit, rozdám jim vysvědčení po skončení této výuky v 18.30 před vchodem do školy. 

Na poradě bylo řečeno, že s ohledem na okolnostmi daný průběh II. pololetí se pro absolventy nebude dělat žádná ceremonie s předáváním vysvědčení pro rodiče. Samy absolventky se vzácně shodly na tom, že to prý rodičům vadit nebude, když si ten závěr uděláme interně v kolektivu žáků. Vím, že je to celé takové podivné, a mrzí mě to.

Absolventi, kteří končí, nemusejí vyplňovat odhlášku. Ostatní (druhý stupeň ZUŠ = loňské absolventky, které teď odcházejí na SŠ), které avizovaly ukončení docházky, musí přinést vyplněnou odhlášku výměnou za vysvědčení! Pokud si pro vysvědčení z nějakého důvodu nepůjdou, je potřeba barevně naskenovanou odhlášku poslat do té doby na můj email nebo jinak doručit do ZUŠ. Děkuji (nerada bych vás kvůli tomu otravovala ještě o prázdninách). Děkuji těm, kdo tuto záležitost již stihli zařídit.

 

Všechny moc zdravím, těším se na vás všechny ve středu

Vaše 

 

PS1: …ještě ke klasifikaci ve II. pololetí: Respektovala jsem doporučení ministerstva a máte stejně hezkou známku jako v pololetí. Kdybych diferencovala podle toho, jak jste mi posílali splněná domácí zadání, muselo by pár žáků mít horší známku. Ale nechtěla jsem „trestat“ děti za nedůslednost rodičů (kteří toho sami také měli dost) nebo technickou nezpůsobilost. O to víc jsem si považovala pravidelných kontaktů s některými rodiči i samotnými žáky. (Skvěle přes WhatsApp komunikovali sami bez pomoci rodičů třeba i žáci z 3. třídy. Naproti tomu starší žáci, kteří běžně s mobilem "soukromě" manipulují i při vyučování, nebyli schopni „pracovní“ komunikace, což bylo hodně mrzuté.) Většinu svých absolventů ale opravdu musím pochválit za sebekázeň a velký kus práce, který za dobu distance vykonali. Těšilo mě psát komentáře a doporučení těm, kdo se se o něco snažili :) Vykrystalizovala spousta věcí. Nechtěla jsem přísně hodnotit procesy, které jsem nemohla na dálku dostatečně ovlivnit. Každý sám nejlíp ví, jestli dostal tentokrát známku zadarmo, anebo si vše poctivě sám pro sebe odpracoval. Myslím, že ti, kdo spolupracovali, se i v tomto líném období někam posunuli…o známce to není. 

V září si (aspoň s některými, kdo nás ještě neopouštějí) dáme restart!

 

PS2: Doporučuji výlet do GASK v Kutné Hoře - do 26. 6. je tam ještě výstava díla Jiřího Trnky V zahradách imaginace. Kdo s námi byl před Vánoci na exkurzi, může doporučit :) Kvůli covidovým prázdninám ji prodloužili a za týden končí. Je to prima cíl pro rodinný výlet. 

https://www.gask.cz/cs/vystavy/jiri-trnka-v-zahradach-imaginace

Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář

Dnešní akce

Upozorňujeme

19. 1. 2021 - Přijímací talentové zkoušky na II. pololetí školního roku 2020/2021