O škole

Vážení rodiče,

dle nových opatření, které vyhlásila Vláda ČR dne 12. 10. 2020 večer, se opět mění podmínky pro výuku takto:

s platností od 14. 10 2020 bude probíhat pro všechny žáky ZUŠ Zruč nad Sázavou (Zruč nad Sázavou, Dolní Kralovice, Štěpánov, Čechtice, Kácov, Zbraslavice)

                                       DISTANČNÍ VÝUKA

Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních uměleckých škol na vzdělávání.

• Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT-39185/2020-1, stanoveny dny volna. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání (podzimní prázdniny od 26. 10 do 1. 11. 2020).

Sledujte prosím pravidelně webové stránky školy, kde v případě jakýchkoliv dalších změn, Vás budeme informovat.

Věřím, že tato opatření budou pouze po nezbytně nutnou dobu a co nejdříve se vrátíme v plném rozsahu do běžné výuky.

Jiří Freml                                                                                                                                   

Odkaz na elektronickou žákovskou knížku

 

Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář

Dnešní akce

Upozorňujeme