O škole

Všechny informace o 9. bienále IGC Zruč nad Sázavou naleznete na webových stránkách https://www.igc-zruc.cz/

All information about 9th Biennial IGC Zruč nad Sázavou you can find on the website https://www.igc-zruc.cz/

 

 

 

virtuální návštěva a pozvání k přijímacím pohovorům na školní rok 2021-2022

 

přijatí žáci na školní rok 2021-2022

 

Elektronická přihláška

 

Přijímání žáků

 

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE K PREZENČNÍ VÝUCE OD 13. 9. 2021.

·         Žáci musí mít nasazenou roušku či respirátor pouze při vstupu do budov školy a ve společných prostorech, při vlastní výuce mohou roušku odložit.

·         V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu bude opakovaně upozorňovat.

·         Vstup zákonným zástupcům i jiným externím osobám do všech budov školy bude omezen na nezbytně nutnou dobu pouze v respirátoru.

·         Přístup do školy není povolen žákům s pozitivním výsledkem testu na onemocnění covid - 19 a žákům se zjevnými příznaky respiračního onemocnění.

Ve Zruči nad Sázavou, dne 10. 9. 2021

                                                                                                         Jiří Freml, ředitel školy


 

Odkaz na elektronickou žákovskou knížku

 

 

Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář

Dnešní akce

Upozorňujeme