O škole

 

Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost následujícím informacím k otevření školy:

 

ZAHÁJENÍ VÝUKY V KOLEKTIVNÍCH OBORECH OD 25. 5. 2020:

/Zruč nad Sázavou, Dolní Kralovice, Čechtice, Kácov, Trhový Štěpánov, Zbraslavice/

Všichni žáci, kteří budou chtít od 25. 5. 2020 navštěvovat v ZUŠ výuku musí povinně odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení Vám bude zasláno e-mailem. Vyplněné prohlášení žák odevzdá první hodinu svému učiteli.

 

BEZ ODEVZDANÉHO PROHLÁŠENÍ NESMÍ ŽÁCI VÝUKU NAVŠTĚVOVAT!!!

Váš učitel vás bude před 25. 5. kontaktovat a vše vám vysvětlí. V případě, že vaše dítě spadá do rizikové skupiny, můžete požádat o distanční výuku, zákonný zástupce žáka požádá písemně (Žádost o distanční výuku), kterou vyplní a odešle na e-mail vašeho učitele (např. rihova@zus-zruc.cz) a na základě vaší žádosti vám bude vyhověno. Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu. Vzhledem k současné situaci, je možné, že nastane i v rozvrhu drobná změna.

 

Závazné pokyny k výuce:

 

  • Do všech budov školy budou mít přístup pouze žáci, rodiče nebo doprovod žáků budou muset čekat před budovou školy. Přítomnost zákonných zástupců nebo dalších doprovázejících osob je z hygienických důvodů ZAKÁZÁNA!!!

 

  • U vstupu do školy bude stanoviště s desinfekcí, takže všichni žáci si ihned po vstupu do budovy povinně ošetří ruce. Totéž mohou udělat i ve třídě. Žáci ihned po výuce opustí budovu školy. Následuje přestávka, aby pedagog měl čas provést dezinfekci učebny.

 

  • Všichni žáci i učitelé školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky. Žák je povinen udržovat stanovená hygienická pravidla.

 

  • Pedagogové, kteří jsou v rizikové skupině, budou i nadále uplatňovat distanční výuku, pokud se sami nerozhodnou jinak. Tuto informaci vám také poskytne váš učitel.

 

     Chápeme, že to pro vás nebude jednoduché, ale hygienická opatření budeme muset dodržovat až do konce školního roku. Všichni se tím chráníme. Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.         

Jiří Freml

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.pdf

 

Žádost o distanční výuku.pdf

 

Harmonogram výuky.docx

 

Odkaz na elektronickou žákovskou knížku

 

Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář

Dnešní akce

Upozorňujeme