Z2 předání vysvědčení

Dobrý den, moji malíři!

Konec školy se blíží, včera proběhla porada učitelů, dnes uzavíráme známky.

Vlastně už žádný „úkol“ neposílám, jen doporučuji kreslit si stále podle vlastních nápadů do skicáků – ale to je pro správného výtvarníka potřeba a nemusí mu to nikdo ani připomínat J

Zkuste mi poslat ještě dokreslené pokojíčky, ať se nám sbírka zkompletuje. Teď ale nemám čas na kompletování galerie, takže to asi dodělám až v době ředitelského volna na úplném konci června.

Příští týden už si rozdáme vysvědčení. Budu je dávat vaší zcela distanční skupině v pátek 26. 6. v 9.15 před školou. Nevím, jestli se mi podaří vytřídit vaše výkresy -  ne u všech prací se daří identifikovat pachatele (bez podpisu) a je možné, že s vysvědčením nedostanete všechny svoje práce. Nic ovšem nevyhodíme, budou v září k dohledání.

Žáci, kteří avizovali ukončení docházky, musí přinést vyplněnou odhlášku výměnou za vysvědčení! Pokud si pro vysvědčení z nějakého důvodu nepůjdou, je potřeba barevně naskenovanou odhlášku poslat do té doby na můj email nebo jinak doručit do ZUŠ. Děkuji (nerada bych vás kvůli tomu otravovala ještě o prázdninách). Děkuji těm, kdo tuto záležitost již stihli zařídit.

Všechny moc zdravím,

Vaše 

 

PS1: …ještě ke klasifikaci ve II. pololetí: Respektovala jsem doporučení ministerstva a máte stejně hezkou známku jako v pololetí. Kdybych diferencovala podle toho, jak jste mi posílali splněná domácí zadání, musela by skoro polovina žáků mít horší známku. Ale nechtěla jsem „trestat“ děti za nedůslednost rodičů (kteří toho sami také měli dost) nebo technickou nezpůsobilost. O to víc jsem si považovala pravidelných kontaktů s některými rodiči i samotnými dětmi. Skvěle přes WhatsApp komunikovali sami bez pomoci rodičů třeba i žáci z 3. třídy. Naproti tomu starší děti, které běžně s mobilem machrují i při vyučování, nebyly schopné „pracovní“ komunikace, což bylo hodně mrzuté. Vykrystalizovala spousta věcí. Takže jsem nechtěla hodnotit procesy, které jsem nemohla na dálku dostatečně ovlivnit. Každý sám nejlíp ví, jestli dostal tentokrát známku zadarmo, anebo si vše poctivě sám pro sebe odpracoval. Myslím, že ti, kdo spolupracovali, se i v tomto líném období někam posunuli…o známce to není. V září si dáme restart!

 

PS2: Doporučuji výlet do GASK v Kutné Hoře - do 26. 6. je tam ještě výstava díla Jiřího Trnky V zahradách imaginace. Kdo s námi byl před Vánoci na exkurzi, může doporučit :) Kvůli covidovým prázdninám ji prodloužili a za týden končí. Je to prima cíl pro rodinný výlet. 

https://www.gask.cz/cs/vystavy/jiri-trnka-v-zahradach-imaginace

Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář

Dnešní akce

Upozorňujeme

19. 1. 2021 - Přijímací talentové zkoušky na II. pololetí školního roku 2020/2021