Výtvarný obor

Zájemci jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání přijímacího pohovoru (za doprovodu zákonného zástupce).

 

Přípravné studium

Studium je určeno pro žáky od 5 let věku, má nejvýše 2. ročníky. Do 2. ročníku studia mohou být přijati žáci i bez absolvování 1. ročníku přípravného studia, kteří dovršili 6 let věku.

 

1. ročník - přípravné studium

Žáci, kteří dovršili věku 5 let, jsou přijati do studia. Přijímání žáků probíhá před komisí. Předpoklady ke studiu zjišťuje vyučující výtvarného oboru formou rozhovoru s žákem v přítomnosti rodičů. Žák se kresbou (formát a technika podle volby žáka), která je východiskem k rozhovoru, pokusí přiblížit své rodinné prostředí. Prokazuje míru samostatného rozhodování, představivosti a zručnosti v oblasti výtvarné; také dovednost komunikovat a předpoklady zapojení se do kolektivu vrstevníků.

Žák navštěvuje 2 vyučovací hodiny týdně.

 

2. ročník - přípravné studium

Do 2. ročníku studia mohou být přijati žáci i bez absolvování 1. ročníku studia, kteří dovršili 6 let věku. Přijímání žáků probíhá před komisí formou rozhovoru s žákem v přítomnosti rodičů. Žák se kresbou (formát a technika podle volby žáka), která je východiskem k rozhovoru, pokusí přiblížit své rodinné prostředí. Prokazuje míru samostatného rozhodování, představivosti a zručnosti v oblasti výtvarné; také dovednost komunikovat a předpoklady zapojení se do kolektivu vrstevníků.

Žák navštěvuje 2 vyučovací hodiny týdně.


Základní studium I. stupně

Studium je určeno pro žáky od 7 let věku, má 7 ročníků.

Přijímání žáků probíhá na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise formou rozhovoru s žákem a následného rozhovoru s rodiči. Žák se kresbou (formát a technika podle volby žáka), která je východiskem k rozhovoru, pokusí přiblížit své rodinné prostředí. Prokazuje míru samostatného rozhodování, představivosti a zručnosti; pozorovací dovednost a smysl pro využití detailu, barevné cítění a úroveň zvládnutí lidské nebo zvířecí figury; také dovednost komunikovat a předpoklady zapojení se do kolektivu vrstevníků. Studium je podrobněji popsáno ve školním vzdělávacím programu školy (ŠVP).

Žák navštěvuje v 1. ročníku 2 vyučovací hodiny týdně, ve 2. - 7. ročníku 3 vyučovací hodiny týdně.

 

Základní studium II. stupně

Studium je určeno pro žáky od 14 let věku a má 4 ročníky. Po úspěšném absolvování studia I. stupně, je žák zařazen do studia 1. ročníku II. stupně.

Žák navštěvuje 3 vyučovací hodiny týdně.

Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář

Dnešní akce

Upozorňujeme