Úplata za vzdělávání (školné)

Výše úplaty za vzdělávání a termíny úhrady úplaty za vzdělávání se stanoví dle vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.

Výši úplaty stanoví ředitel školy na období školního roku.

Úplata za vzdělávání se v Základní umělecké škole Zruč nad Sázavou hradí pololetně.

Úplata za I. pololetí školního roku je splatná do 15. září.

Úplata za II. pololetí školního roku je splatná do 15. února.

Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.

Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář

Dnešní akce

Upozorňujeme