Taneční obor

Zájemci jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání přijímacího pohovoru (za doprovodu zákonného zástupce).

Přípravné studium

Studium tanečního oboru je organizováno jako jednoleté a je určeno pro žáky, kteří dovršili věku 6 let.

Přijímání žáků probíhá před komisí. Předpoklady ke studiu zjišťuje vyučující tanečního oboru za doprovodu hudební korepetice. Dítě reaguje na slovní projev učitele, snaží se správně držet své tělo ve stoji, reaguje na hudební doprovod a rozezná chůzi, běh a libovolný poskok. Snaží se improvizovat s rekvizitou (šátek, stuha, míček) na zadané téma a má celkově radost z pohybu. Zazpívá libovolnou píseň nebo říkadlo, vytleská rytmus a komunikuje s učitelem.

Žák navštěvuje 1 vyučovací hodinu týdně

 

Základní studium I. stupně

Studium je určeno pro žáky od 7 let věku a má 7 ročníků. Přijímání žáků probíhá na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. Předpoklady ke studiu zjišťuje vyučující tanečního oboru za doprovodu hudební korepetice. Dítě reaguje na slovní projev učitele, snaží se správně držet své tělo ve stoji, reaguje na hudební doprovod a rozezná chůzi, běh a libovolný poskok. Snaží se improvizovat s rekvizitou (šátek, stuha, míček) na zadané téma a má celkově radost z pohybu. Zazpívá libovolnou píseň nebo říkadlo, vytleská rytmus a komunikuje s učitelem.

Studium je podrobněji popsáno ve školním vzdělávacím programu školy (ŠVP).

Žák navštěvuje v 1. - 2. ročníku 1 vyučovací hodinu týdně, ve 3. ročníku 2 vyučovací hodiny týdně (v jednom dni), ve 4. - 7. ročníku 4 vyučovací hodiny týdně.

 

Základní studium II. stupně

Studium je určeno pro žáky od 14 let věku, má 4 ročníky. Po úspěšném absolvování studia I. stupně, je žák zařazen do studia 1. ročníku II. stupně.

Žák navštěvuje v 1. - 2. ročníku 4 vyučovací hodiny týdně (v jednom dni), ve 3. - 4. ročníku 3 vyučovací hodiny týdně.

Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář

Dnešní akce

Upozorňujeme