Mgr.Kopřiva Jan

Pro budoucí směřování Jana Kopřivy bylo velmi důležité výtvarné studium na ZUŠ Zruč nad Sázavou pod vedením Jiřího Černého. Ve výtvarném studiu posléze pokračoval na Střední průmyslové škole grafické v Praze, obor konzervátorství - restaurátorství (1998-2002).

V letech 2003-2008 studoval výtvarnou výchovu pro ZŠ, SŠ a ZUŠ na Ostravské univerzitě. Studium zakončil diplomovou prací na téma Hlubina. Práce se skládala z maleb a teoretické části, ve které se mimo jiné zaobíral psychologickým náhledem na hlubinu jako součást lidské osobnosti. Její součástí byl také interpretační projekt, rozebírající výtvarné práce žáků.

V tomto studiu, směřovaném na spojení psychologie a dětského výtvarného projevu, pokračoval Jan Kopřiva dvouletým akreditovaným kurzem arteterapie.

V letech 2009 - 2014 absolvoval pětiletý výcvik ve skupinové psychoterapii s arteterapeutickým zaměřením typu SUR.V současnosti navštěvuje navazující teoretické vzdělávání ("školička" SUR)

Menu

 

 

 

 

Kalendář

Dnešní akce

Upozorňujeme