Jiří Freml

Narodil se v roce 1957. Studoval na teplické konzervatoři u profesorů Václava Krahulíka, Václava Vítka a Stanislava Juřici. Od roku 1981 působí pedagogicky na Základní umělecké škole ve Zruči nad Sázavou, v roce 2003 se stal jejím ředitelem. Během své pedagogické praxe získal četná uznání za vzornou přípravu žáků na soutěž ve hře na kytaru. Bývá také členem poroty různých kytarových soutěží, vede metodické semináře pro učitele a žáky. Je iniciátorem a ředitelem mezinárodní kytarové soutěže „Zruč nad Sázavou“. Žáci jeho kytarové třídy se pravidelně zúčastňují všech kytarových soutěží, které jsou vyhlášeny v České republice a Slovenské republice. Podle výsledků těchto soutěží patří kytarová třída ZUŠ ve Zruči nad Sázavou mezi nejlepší v ČR. Z jeho žáků, kteří studují (vystudovali) konzervatoř jmenujme alespoň Soňu Brabcovou, Matěje Fremla, Veroniku Bělinovou, Terezu Mandelíkovou, Marii Cendelínovou a Elišku Lenhartovou. Jedním z jeho nejúspěšnějších žáků je syn Matěj Freml, k

Menu

 

 

 

 

Kalendář

Dnešní akce

Upozorňujeme