Přijímání žáku ZUŠ Zruč

ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021

ZUŠ Zruč nad Sázavou, budova Na Pohoří 575

H U D E B N Í    O B O R

h r a   n a   h u d e b n í   n á s t r o j  a  s ó l o v ý   z p ě v

pro děti od 5 let a starší (k 1. 9. 2020) do Zušáčkových zpívánků

pro děti od 6 let a starší (k 1. 9. 2020) ve hře na hudební nástroje a sólový zpěv

úterý 16. června mezi 13. a 17. hodinou, pátek 19. června mezi 13. a 16. hodinou

připravte si lidovou píseň

 

T A N E Č N Í   O B O R

pro děti od 6 let (k 1. 9. 2020), přípravná taneční výchova

pro děti od 7 let a starší (k 1. 9. 2020), současný tanec

čtvrtek 18. června mezi 15. a 17. hodinou

připravte si lidovou píseň nebo říkadlo

 

V Ý T V A R N Ý   O B O R

pro děti od 5 let do 6 let (k 1. 9. 2020), přípravná výtvarná výchova

pro děti od 7 let a starší (k 1. 9. 2020), výtvarná tvorba

středa 17. června mezi 15. a 18. hodinou

s sebou vezměte vlastní domácí výtvory

 

LITERÁRNĚ  DRAMATICKÝ OBOR

pro děti od 6 let (k 1. 9. 2020), dramatická průprava

pro děti od 7 let a starší (k 1. 9. 2020)

pondělí 15. června mezi 15. a 17. hodinou

 

Kritéria, na jejichž základě přijímáme žáky do ZUŠ Zruč nad Sázavou

Hudební obor

-        zpěv jednoduché písničky nebo říkadla

-        vytleskání jednoduchého rytmu /opakování po učiteli – hra na ozvěnu/

-        sluchová analýza /vyšší a nižší tón/

Taneční obor

-        pohyb / opakování jednoduchých cviků po učiteli/

-        vytleskání jednoduchého rytmu /opakování po učiteli – hra na ozvěnu/

-        zpěv jednoduché písničky nebo říkadla s pohybem nebo bez

Výtvarný obor

-        prezentace vlastní tvorby

Literárně - dramatický obor

-        pohyb / opakování jednoduchých pohybů po učiteli/

-        vytleskání jednoduchého rytmu /opakování po učiteli – hra na ozvěnu/

-        zpěv jednoduché písničky nebo říkadla s pohybem nebo bez

 

Výsledky zápisu budou zveřejněny ve středu 24. 6. 2020 od 15.00 hodin

Nahlédnutí do protokolu je možné v pondělí 24. 6. 2020 od 13.00 do 16.00 hodin v kanceláři školy.

Náhradní termín pro přijímací zkoušky se koná v ZUŠ Zruč nad Sázavou v ulici Na Pohoří, pro všechny obory v pátek 28. 8. 2020 v 14.00 – 15.00 hodin dle rozpisu ve vestibulu školy.

Dodačné zapisování žáků lze uskutečnit v prvním záříjovém týdnu 2020 pouze v oborech, ve kterých není naplněna kapacita školy.

 

 

 

Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář

Dnešní akce

Upozorňujeme