Přijímání žáku ZUŠ Zruč

Odkaz na Elektronickou přihlášku

ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2021 / 2022

ZUŠ Zruč nad Sázavou, budova Na Pohoří 575

H U D E B N Í    O B O R

h r a   n a   h u d e b n í   n á s t r o j  a  s ó l o v ý   z p ě v

pro děti od 5 let a starší (k 1. 9. 2021) do Zušáčkových zpívánků

pro děti od 6 let a starší (k 1. 9. 2021) ve hře na hudební nástroje a sólový zpěv

úterý 15. června mezi 14.00 a 17.00 hodinou a ve čtvrtek 17. června mezi 13.00 a 16.00 hodinou ve venkovních prostorách školy

připravte si lidovou píseň

 

T A N E Č N Í   O B O R

pro děti od 6 let (k 1. 9. 2021), přípravná taneční výchova

pro děti od 7 let a starší (k 1. 9. 2021), současný tanec

středa 16. června mezi 15.00 a 17.00 hodinou ve venkovních prostorách školy

připravte si lidovou píseň nebo říkadlo

 

V Ý T V A R N Ý   O B O R

pro děti od 5 let do 6 let (k 1. 9. 2021), přípravná výtvarná výchova

pro děti od 7 let a starší (k 1. 9. 2021), výtvarná tvorba

čtvrtek 17. června mezi 15.00 a 18.00 hodinou ve venkovních prostorách školy

s sebou vezměte vlastní domácí výtvory

 

LITERÁRNĚ  DRAMATICKÝ OBOR

pro děti od 6 let (k 1. 9. 2021), dramatická průprava

pro děti od 7 let a starší (k 1. 9. 2021)

středa 16. června mezi 15.00 a 17.00 hodinou ve venkovních prostorách školy

 

Kritéria, na jejichž základě přijímáme žáky do ZUŠ Zruč nad Sázavou

Hudební obor

-        zpěv jednoduché písničky nebo říkadla

-        vytleskání jednoduchého rytmu /opakování po učiteli – hra na ozvěnu/

-        sluchová analýza /vyšší a nižší tón/

Taneční obor

-        pohyb / opakování jednoduchých cviků po učiteli/

-        vytleskání jednoduchého rytmu /opakování po učiteli – hra na ozvěnu/

-        zpěv jednoduché písničky nebo říkadla s pohybem nebo bez

Výtvarný obor

-        prezentace vlastní tvorby

Literárně - dramatický obor

-        pohyb / opakování jednoduchých pohybů po učiteli/

-        vytleskání jednoduchého rytmu /opakování po učiteli – hra na ozvěnu/

-        zpěv jednoduché písničky nebo říkadla s pohybem nebo bez

 

Dodačné zapisování žáků lze uskutečnit v prvním záříjovém týdnu 2021 pouze v oborech, ve kterých není naplněna kapacita školy.

 

 

 

Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář

Dnešní akce

Upozorňujeme

Exkurze Laterna Magika Praha, pondělí 20.září 2021

Ředitelské volno, pondělí 27.9.2021