Přijímání žáku ZUŠ Zruč

Přijatí žáci na školní rok 2017/2018 - seznam

Přijatí žáci na školní rok 2018-2019 - seznam

Přijímání žáků do studia bude probíhat každoročně v měsíci červnu a v posledním týdnu měsíce srpna, v hlavní budově školy. Termín přijímacího řízení bude zveřejněn na stránkách školy (www.zus-zruc.cz), ve Zručských novinách, vývěskovou službou a v městském rozhlase. Přihlášku ke studiu je možné stáhnout na stránkách školy, osobně vyzvednout v kanceláři školy, v dalších místech poskytovaného vzdělávání u vedoucího učitele. V případě zájmu lze telefonicky domluvit jiný termín přijímacího pohovoru (talentové zkoušky) na tel. čísle 327 531 332, mob.tel. 736 610 014 u zástupce ředitele Radka Bělohradského, nebo u vedoucího učitele Lukáše Patery - tel. 604 120 067.

Cílem přijímacího pohovoru je zjistit u žáka míru hudebnosti, hudební a rytmické paměti a fyziologické a další předpoklady ke studiu zvoleného oboru - HO, TO, VO, LDO.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na www. stránkách školy do 10 dnů od konání přijímacího pohovoru (talentové zkoušky).

Doporučujeme zahájit studium již v přípravném ročníku!

Uchazeče o studium v kolektivních oborech (taneční, výtvarný, literárně-dramatický) můžeme přijmout i v 2. pololetí školního roku.

Informace jednotlivých oborů najdete po kliknutí na ikonu zajíce:

Menu

 

 

 

 

Kalendář

Dnešní akce

Upozorňujeme

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

18., 19. a 20. ČERVNA

15.00 - 18.00