Pěvecká hlasová výchova

Pěvecká a hlasová výchova
 
Pěvecká a hlasová výchova je vzdělávací předmět, kde se žáci učí zacházet se svým hlasem,
správně artikulovat,vnímat zapojení svého těla jako hudebního nástroje.
Postupně se během studia seznamují s písňovou literaturou.
U nejmladších žáků je výuka vedena hravou formou.
Studium obsahuje dechová, hlasová a artikulační cvičení/správná výslovnost/
s důrazem na tvoření znělého,volně vedeného tónu,dle zásad nejpřirozenějšího 
způsobu zpěvu Bel canto.
Cílem studia je vypěstovat u žáků schopnost kultivovaného hlasového projevu,nastudování písňové literatury,
účast na školních koncertech,zapojení do pěveckých soutěží,též příprava ke studiu na středních i vyšších odborných školách.
Prioritou výuky hlasové pedagožky Danuše Langerové je je dosáhnutí maximální kvality
a srozumitelnosti vyučovacího procesu s přihlédnutím k žákově individualitě.
Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář

Dnešní akce

Upozorňujeme