O škole

Milí žáci, vážení rodiče,
vzhledem k současné epidemiologické situaci bude naše škola až do odvolání nadále uzavřena. Budeme tedy pokračovat v distanční výuce.

Velmi děkuji všem rodičům, kteří podporují své děti a pomáhají jim organizovat čas tak, aby se mohly účastnit distanční výuky se svým učitelem/učitelkou v některém z oborů ZUŠ Zruč nad Sázavou. Účast na této výuce je pro naše žáky právě nyní velmi důležitá! Samozřejmě při tomto typu výuky nelze používat totožné metodické postupy jako při výuce prezenční, ale lze také pracovat velmi efektivně. Není přitom potřebné, aby rodič byl odborníkem v daném uměleckém oboru. Jednou z priorit je nyní pro naše pedagogy udržet zájem žáků o daný obor, abychom po návratu k normálnímu stavu mohli společně pokračovat v práci a navázat tak na již vynaložené úsilí. Odejít ze školy je technický velmi jednoduché. Navázání na umělecké vzdělávání po delším čase úplné nečinnosti bude však mnohem obtížnější.
Pokud jde o finanční stránku věci, rád bych zde uvedl, že školné (úplata za vzdělávání) hrazené v ZUŠ Zruč nad Sázavou je pouze zlomkem nákladů na tento typ vzdělávání. Jakožto státní škola jsme dotováni z prostředků MŠMT ČR (platy učitelů), z prostředků zřizovatele /kterým je město Zruč nad Sázavou/ a školného (provoz školy). Pokud by náš typ školy z nějakého důvodu nemohl vykonávat svoji činnost, hradili by zájemci o adekvátní vzdělání v soukromé sféře několikanásobně vyšší částky. /U nás např. hudební obor 1000,- Kč za pololetí = 200,- Kč měsíčně = 50 Kč týdně; výtvarný obor 850,- Kč za pololetí = 170,- Kč měsíčně = 42,50,- Kč týdně; literárně – dramatický a taneční obor za pololetí 500,- Kč = měsíčně 100,- Kč = 25,- Kč týdně/. 
Cílem naší školy není vychovat ze všech žáků profesionální umělce, ale umožnit našim absolventům v budoucnu vnímat svět také jinak, než jen z pohledu ekonomické vytěžitelnosti, případně aktivně využívat dovednosti získané v naší škole. Umožnit jim stát se poučenými diváky a konzumenty umění a obohatit tak jejich život o zážitky a pocity, které zůstanou „těm druhým“ navždy skryty a utajeny. Jsem si jist, že za takový vklad, budou všechny děti svým rodičům v budoucnu vděčné.
Ještě jednou děkuji všem rodičům i žákům za spolupráci v současné nelehké situaci a přeji hodně sil, trpělivosti a samozřejmě zdraví do příštích dnů.

Jiří Freml
ředitel školy

 

Odkaz na elektronickou žákovskou knížku

 

 

Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář

Dnešní akce

Upozorňujeme