O škole

Přijďte mezi nás! ZUŠ Zruč nad Sázavou, naše barevná škola.        

 

virtuální návštěva a pozvání k přijímacím pohovorům na školní rok 2021-2022

přijatí žáci na školní rok 2021-2022

 

Elektronická přihláška

 

Přijímání žáků

 

Ředitelské volno - 27. září 2021

 

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE K PREZENČNÍ VÝUCE OD 13. 9. 2021.

·         Žáci musí mít nasazenou roušku či respirátor pouze při vstupu do budov školy a ve společných prostorech, při vlastní výuce mohou roušku odložit.

·         V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu bude opakovaně upozorňovat.

·         Vstup zákonným zástupcům i jiným externím osobám do všech budov školy bude omezen na nezbytně nutnou dobu pouze v respirátoru.

·         Přístup do školy není povolen žákům s pozitivním výsledkem testu na onemocnění covid - 19 a žákům se zjevnými příznaky respiračního onemocnění.

Ve Zruči nad Sázavou, dne 10. 9. 2021

                                                                                                         Jiří Freml, ředitel školy


 

Odkaz na elektronickou žákovskou knížku

 

 

Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář

Dnešní akce

Upozorňujeme

Exkurze Laterna Magika Praha, pondělí 20.září 2021

Ředitelské volno, pondělí 27.9.2021