O škole

Vážení rodiče,

na základě aktuálních informací MŠMT k provozu škol a školských zařízení potvrzujeme, že od pondělí 7. 12. 2020, se žáci kolektivních oborů (Taneční obor, Výtvarný obor, Literárně-dramatický obor a předmět „Společné muzicírování“) vrací do školy. To znamená, že bude probíhat prezenční výuka v sestavě 10 žáků + 1 učitel. V případě většího počtu žáků ve třídě, Vám rozpis sdělí učitel.

 

Předmět Hudební nauka bude nadále probíhat formou distanční výuky.

 

Ovšem v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku (u zpěvu mohou použít štít). V případě, že žák spadá do rizikové skupiny, požádá zákonný zástupce žáka písemně o distanční výuku. Vyplněnou „Žádost o distanční výuku" odevzdá žák svému učiteli, nebo odešle zákonný zástupce na email učitele (např. freml@zus-zruc.cz). Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu. Vzhledem k současné situaci může v rozvrhu nastat drobná změna.

 

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

 

Jiří Freml

ředitel školy

 

 

Odkaz na elektronickou žákovskou knížku

 

 

Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář

Dnešní akce

Upozorňujeme