Literárně - dramatický obor

Zájemci jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání přijímacího pohovoru (za doprovodu zákonného zástupce).

 

Přípravné studium

Studium je organizováno jako jednoleté a je určeno pro žáky, kteří dovršili věku 6 let.

Přijímání žáků probíhá před komisí. Žáci prokáží předpoklady ke vzdělávání splněním zadání v podobě představení sebe sama a svých zájmů, převyprávění krátkého (smyšleného) příběhu či interpretace básně a zvládnutí improvizace na jednoduché

Žák navštěvuje 1 vyučovací hodinu týdně.

 

Základní studium I. stupně

Studium je určeno pro žáky od 7 let věku, má 7 ročníků. Přijímání žáků probíhá na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise. Žáci plní zadání v podobě představení sebe sama a svých zájmů, převyprávění krátkého (smyšleného) příběhu či interpretace básně a zvládnutí improvizace na jednoduché téma. Studium je podrobněji popsáno ve školním vzdělávacím programu školy (ŠVP).

Žák navštěvuje v 1. - 3. ročníku 2 vyučovací hodiny týdně.

Ve 4. - 7. ročníku žák navštěvuje 3 vyučovací hodiny týdně.

 

Základní studium II. stupně

Studium je určeno pro žáky od 14 let věku, má 4 ročníky. Po úspěšném absolvování studia I. stupně, je žák zařazen do studia 1. ročníku II. stupně.

Žák navštěvuje 3 vyučovací hodiny týdně.

Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář

Dnešní akce

Upozorňujeme