Hudební obor

Zájemci jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání přijímacího pohovoru (za doprovodu zákonného zástupce)

Studijní zaměření:

 

 • Hra na zobcovou flétnu

 • Hra na housle

 • Hra na violoncello

 • Hra na trubku

 • Hra na klarinet

 • Hra na saxofon

 • Hra na akordeon

 • Hra na kytaru

 • Hra na keyboard

 • Hra na bicí nástroje

 • Hra na klavír

 • Pěvecká hlasová výchova

 

Přípravné studium
Studium je určeno pro žáky od 5 let věku, má nejvýše 2 ročníky. Do 2. ročníku mohou být přijati žáci od 6 let věku i bez absolvování 1. ročníku.

 

1. ročník - přípravné studium
(ZUŠáčkovy zpívánky)

Žáci, kteří dovršili věku 5 let, jsou přijati do studia. Přijímání žáků probíhá před komisí. Vyučující předmětu společně s korepetitorkou zjišťují hravou formou (tanec, zpěv, říkadlo) předpoklady uchazeče pro budoucí studium.

Jedná se o jednoletou přípravnou hudebně-pohybovou výchovu, kterou na naší škole vyučujeme jako předmět ZUŠáčkovy zpívánky. Hlavním cílem tohoto předmětu je plynulý přechod ze školy mateřské do školního vzdělávacího systému ZUŠ, dítě se učí zodpovědnosti samo za sebe a práci ve skupině. V příštích letech je pro něj navštěvování ZUŠ příjemnou povinností a zábavou. Učení a nabývání vědomostí probíhá formou hudebně-pohybových her, dítě se učí správnému vztahu ke svému tělu a hlasu, učí se o tělo pečovat a rozvíjí hudební a pohybové znalosti a dovednosti. Na základě těchto principů se během roku rozhodujeme, zda má dítě správné předpoklady pro studium hudebního nebo tanečního oboru, případně oborů obou.

Žák navštěvuje 1 vyučovací hodinu týdně.

 

2. ročník - přípravné studium

Do 2. ročníku mohou být přijati žáci i bez absolvování 1. ročníku přípravného studia, kteří dovršili 6 let věku. Přijímání žáků probíhá před komisí. Formou vlastního vyjádření jednoduché lidové písně, říkadla a rytmického cvičení („hra na ozvěnu“) žák prokáže předpoklady ke vzdělávání.

Žák je zařazen do studia hry na nástroj nebo pěvecké hlasové výchovy. Vyučovací hodinu navštěvuje ve skupině dvou až tří žáků podle počtu dětí v jednotlivých předmětech. Do 2. ročníku studia v předmětu pěvecká hlasová výchova mohou být přijati žáci, kteří předloží doporučení od odborného lékaře (foniatra).

Žák navštěvuje 2 vyučovací hodiny týdně: zvolený hudební nástroj nebo pěvecká hlasová výchova + hudební nauka (2. - 5. ročník)

 

Základní studium I. stupně

Studium je určeno pro žáky od 7 let věku, má 7 ročníků. Přijímání žáků probíhá na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky (vlastní vyjádření jednoduché lidové písně, říkadla a rytmického cvičení - „hra na ozvěnu“) a doporučení přijímací komise. Studium je podrobněji popsáno ve školním vzdělávacím programu školy (ŠVP).

Žák navštěvuje 2 vyučovací hodiny týdně: zvolený hudební nástroj nebo pěvecká hlasová výchova + hudební nauka (1. - 5. ročník), od 3. ročníku má žák povinnost docházet do předmětu společné muzicírování.

 

Základní studium II. stupně

Studium je určeno pro žáky od 14 let věku, má 4 ročníky. Po úspěšném absolvování studia I. stupně, je žák zařazen do studia 1. ročníku II. stupně.

Žák navštěvuje 2 vyučovací hodiny týdně: hudební nástroj nebo pěvecká hlasová výchova předmět + společné muzicírování.

 

 

 

Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář

Dnešní akce

Upozorňujeme