Co plánujeme


Dne 16.3.2020 v 16 hodin se v sále ZUŠ ve Zruči nad Sázavou bude konat zajímavý koncert  a beseda s názvem 
                                                        Současní skladatelé dětem - děti skladatelům.
 
Na koncertě zazní výběr písní  a klavírních skladeb ze sbírek hudebních skladatelů Eduarda Douši a Zdeňka Šestáka,kteří se osobně koncertu zúčastní. Po koncertě bude následovat beseda se skladateli věnovaná především mládeži ale i ostatním návštěvníkům koncertu.
Ve výběru z písňových a  klavírních cyklů z díla  obou skladatelů zde vystoupí  žáci pěvecké třídy Dany Langerové  za klavírního doprovodu Bohdany Barnetové, dále žáci  klavírní třídy ze třídy Evy Doušové /ZUŠ Štefánikova Praha 5/.
Též vystoupí žáci klavírní třídy Viktora Darebného ve výběru klavírních skladbiček pro děti Miniatury od Eduarda Douši/ ZUŠ Zruč nad Sázavou/. Koncert je motivován oslovením mládeže i dospělých ve srozumitelném podání tvorby současné skladatelské generace.
V besedě se skladateli i ve formě dotazů a zájmu o skladatelské prostředí,i o tvorbu písní a skladeb samotných se nabízí tvůrčí a podnětné hudební zázemí.Žáci škol si mohou přijít nechat podepsat programy koncertu  od skladatelů na památku tohoto setkání.
Vstupné je dobrovolné.
Těšíme se na vás !

Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář

Dnešní akce

Upozorňujeme