5. ročník - 5th year (r. 2014)

Mezinárodní kytarová soutěž - 2014
5. ročník 19. - 21. června 2014

International Guitar Competition - 2014
5th year June 19th - 21nd 2014


!!POZOR ZMĚNA!! / !!ATTENTION CHANGE!!

Závěrečný ceremoniál (předání cen vítězům) – Sál Základní umělecké školy / Closing ceremony given by the winners (result will by announced) – in the school hall


Hlavní partner soutěže
The main partner of the competition


Matoušek Petr a Vladimír Mikulka
Matoušek Petr - vizitka

PETR MATOUŠEK, partner 5. roč¬níku Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sá¬zavou 2014. Jeden z nejvyhledávanějších stavitelů mistrovských kytar nejen v Česku, ale i ve střední Evropě. Jeho nástroje vlastní celá plejáda českých kytaristů (P. Saidl, V. Kučera, M. Freml, P. Vacík V. Mikulka atd.)ze světových např. M. Vesely, M. Schwarz, Costas Cotsiolis, Zoran Dukič. Celou řadu nástrojů má v Polsku, Maďarsku, ale i v USA.

PETR MATOUŠEK, the partner of the third year of The International Guitar Competition Zruč nad Sázavou 2014. One of the most reputable builders of the master guitars, not only in the Czech Republic, but also in the Central Europe. His instruments are owned by the broad range of the Czech guitarists (P. Saidl, V. Kučera, M. Freml, P. Vacík, V. Mikulka atd.), and also by many foreign ones e.g. M. Vesely, M. Schwarz, Costas Cotsiolis, Zoran Dukic. He sells a wide range of instruments in Poland, Hungary, but also in the USA.

Mistrovský nástroj Petra Matouška obdrží Laureát 5. ročníku Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2014.

The laureate of the 5th International Guitar Competition Zruč nad Sázavou 2014 will receive a master instrument of Petr Matoušek.


Partneři soutěže / Partners of the competition


Hruš Richard
Kříha pavel

Mistři kytaráři Richard Hruš a Pavel Kříha darují své nástroje vítězům III. a IV. kategorie.

Masters Richard Hruš and Pavel Kříha will donate their instruments to the winners of the 3rd and the 4th category.

Kostel ve Zruči n.S.

Poděkování patří panu Jaroslawu Szeraszewskemu, faráři ve Zruči nad Sázavou, za poskytnutí prostor kostela Povýšení sv. Kříže ke konání večerních koncertů.

The big thanks belongs to Mr. Jaroslaw Szeraszewski, the dean of Zruč nad Sázavou for allowing us to use the premises at the church Povýšení sv. Kříže for the evening concerts.

 

plakát soutěže 2014 Prof. Martin Mysliveček

Těším se na vás, na účastníky 5. ročníku Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2014.
Předseda poroty - prof. Martin Mysliveček.

I am looking forward to you, participants of the 5th year International guitar competition Zruc nad Sazavou 2014.
Chairman of the jury - prof. Martin Mysliveček

 

FACEBOOK

Facebook - International guitar competition/ Mezinárodní kytarová soutěž

Informations for foreign participants shall be provided by:

Patrick Vacík

Skype: patrick240184
e-mail: pat.vacik@volny.cz
tel.: .+420 608 243 806


Information for foreign participants of competition:

 

„APPLICATION“Informace pro účastníky soutěže:

 

„PŘIHLÁŠKA“bulletin zadní strana


Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář

Dnešní akce

Upozorňujeme