O škole

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci, která je spojena s pandemií způsobenou virem Covid-19 a s tím souvisejícími kroky vlády ČR, dochází od 12. dubna 2021 k těmto změnám v organizaci vzdělávání na naší škole:

prezenční výuka žáků hudebního oboru je povolena 1+1 (učitel + žák). Ovšem v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (hra na dechové nástroje), není rouška v učebně vyžadována při dodržení požadovaného odstupu 2 metry.  Jestli dle rozvrhu mají být ve výuce dva žáci, rozdělí učitel vyučovací hodinu na dvě půlky tak, aby se žák mohl zúčastnit prezenční výuky. Pozor: od 19. dubna je výslovné umožnění zpěvu v rámci režimu 1+1 (učitel + žák). Kolektivní obory (TO, VO, LDO, Společné muzicírování a Hudební nauka) se učí distanční formou.
Zákonní zástupci, kteří oznámí, že pro jejich děti a nepřímo pro členy domácnosti je prezenční výuka riziková, budou i nadále po dohodě s učiteli moci pokračovat v distanční výuce, ale musí požádat ředitele školy. Žáci, kteří budou docházet na prezenční výuku, mohou vstoupit do školy nejdříve 5 minut před vyučovací hodinou a po jejím skončení nejkratší cestou opustí budovu školy. Žáci se nesmějí na chodbách budovy scházet s ostatními žáky a mohou se pohybovat pouze v rámci výuky.
Zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit respirátory po celou dobu pobytu ve škole, žáci musí mít roušky.

Všichni učitelé budou z rozhodnutí MŠMT povinně 1x týdně testováni, u žáků se v případě ZUŠ povinné testování neprovádí. Do školy nemají přístup žáci, kteří vykazují známky nachlazení (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů apod.).

Uděláme maximum, aby Vaše děti byly v pohodě. Těšíme se….

J. Freml

 

 

Grantová výzva „Piana do škol“


Rodinná nadace Karla Komárka v září letošního roku zakoupila za 5,3 milionů Kč 8 pianin a 3 klavíry odmítnutých čínským klientem po návštěvě předsedy českého senátu na Taiwanu. Nástroje se nadace rozhodla věnovat českým školám, které díky tomuto daru mohou zlepšit kvalitu výuky. Úctyhodná snaha podpořit a rozvinout hudební talenty se setkala s velkým množstvím pozitivních ohlasů a zapříčinila vznik veřejné sbírky, která umožní nákup pianin 45 vybraným školám. ZUŠ Zruč nad Sázavou byla ze 152 škol vybrána odbornou komisí, složenou z členů Ústřední umělecké rady Základních uměleckých škol, jako jedna z institucí, která může tímto způsobem získat finanční prostředky na pořízení pianina. Ředitel nadace Luboš Veselý: "Nadace vyhlásila veřejnou sbírku pro ty školy, kterým nebudeme schopni vyhovět v již v první vlně. Chceme postupovat tak, že pro skupinu škol, do které jsme zařadili i tu Vaši, budeme hledat sponzory jak z řad podnikatelů, tak i drobných dárců". Podařilo se: zručský rodák Miloslav Vyhnal věnoval finanční dar 219 000,- Kč na nákup pianina značky Petrof P125 M1. Jde o velmi oblíbený model velmi širokého využití. Hodí se k domácí i školní výuce hry na klávesový nástroj, k tréninkovým potřebám profesionálních hráčů, ale i do hudebních těles. Pianinová skříň M1 vytváří model v moderním provedení.

Děkuji nadaci za organizaci veřejné sbírky a panu Miloslavu Vyhnalovi za finanční dar. Učitelé a žáci školy jsou nadšeni z nového nástroje, který využijeme při výuce.

Odkaz na elektronickou žákovskou knížku

 

 

Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář

Dnešní akce

Upozorňujeme